Soho Creative Housing to wieloletnie doświadczenie i wiedza zespołu ludzi będących współautorami sukcesu inwestycji deweloperskich realizowanych przez Soho Development S.A. W projekcie przy ulicy Mińskiej powstały inwestycje Rebel One, Kamion Cross, Wars, Feniks i Verbel.

zrealizowane mieszkania

636

lokale usługowe

33

budynki mieszkalne

5

Projekty w sprzedaży

 

Sprzedaż zakończona

 

Kontakt

Siedziba firmy

Soho Creative Housing Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

tel. 022 323 19 25

Biuro sprzedaży mieszkań

ul. Mińska 25 bud. 44

03-808 Warszawa

tel. 693 001 738

e-mail: mieszkania@sdhm.pl

Podmioty z Grupy Kapitałowej i Partnerzy:

Soho Development S.A., AULOS 1 Sp. z o.o., Mińska Development sp. z o.o., Cracovia Property sp. z o.o. Verbel BL sp. z o.o. sp.k., Feniks BL sp. z o.o. sp. k., Tetris BL sp. z o.o. sp.k., Dobra Forma 2 sp. z o.o., Dobra Forma 1 BL sp. z o.o., SAVA MIŃSKA 25 sp. z o.o. sp. k

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka: SOHO CREATIVE HOUSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (poprzednia nazwa Soho Development Homes & More Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa) (dalej „Administrator) mająca siedzibę w Warszawie (03-808), przy ul. Mińskiej 25, KRS 508658 ( adres email: mieszkania@sdhm.pl )
  Aktualny w danym czasie skład grupy kapitałowej do której należy Administrator wskazany będzie na stronie internetowej www.sdhm.pl. Administrator prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podmiotów z Grupy Kapitałowej oraz podmiotów, które zleciły Administratorowi usługi w zakresie pośrednictwa („Partnerzy”). Lista aktualnych Partnerów wskazana jest każdorazowo na stronie www. Administratora – www.sdhm.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  • dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności przesyłania informacji handlowych oraz obsługi zapytań w zakresie produktów nieruchomościowych podmiotów z Grupy Kapitałowej oraz Partnerów w związku ze świadczeniem usług Administratora w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W tym zakresie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni);
  • dla celów wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy Państwem a Administratorem lub innymi podmiotami w szczególności Partnerami i podmiotami z Grupy Kapitałowej.
  • dla celów przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności Partnerom lub podmiotom z Grupy Kapitałowej lub prowadzenia innych form marketingu i promocji. W tym zakresie przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
 4. Kategorią odbiorców danych są podmioty z Grupy Kapitałowej, Partnerzy, osoby upoważnione u Administratora do przetwarzania danych osobowych (pracownicy i współpracownicy), podmioty, świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz kontrahenci wspierający działania administratora w tym zakresie.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług pośrednictwa przez Administratora, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanych celach. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Prawo sprzeciwu można wykonać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny: mieszkania@sdhm.pl
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
Rozwiń

* - potwierdzenie wymagane
** - zgoda wymagana jeśli klient wskazał adres e-mail
*** - zgoda wymagana jeśli klient wskazał telefon

__________________________________________________________________________________________________________________

Soho Creative Housing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa; NIP: 701-033-74-37; Regon: 146057857
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000508658;