Soho Development Homes and More sp. z o.o. sp. k. to doświadczenie i wiedza zespołu ludzi będących współautorami sukcesu inwestycji deweloperskich zrealizowanych na warszawskiej Pradze przy ulicy Mińskiej 25. Stworzono tam nietuzinkowe miejsce na skalę całej Warszawy, enklawę złożoną z restauracji, handlowej alei oraz inwestycji mieszkaniowych takich jak Rebel One, Kamion Cross, Wars, Feniks, Verbel oraz Sava Mińska 25. W ramach projektu oddano do użytkowania 740 mieszkań oraz 40 lokali usługowych. Kolejna warszawska inwestycja zlokalizowana w ścisłym centrum to Emilii Plater 15, gdzie powstało 40 luksusowych apartamentów oraz jeden lokal usługowy. Zrealizowany został również projekt hotelowy Mercure Szklarska Poręba, gdzie powstało 140 apartamentów inwestycyjnych.
Obecnie realizowany jest projekt Kalbornia Mazury nad jeziorem Dąbrowa Wielka, gdzie w pierwszym etapie powstaje 30 ekskluzywnych domów.

mieszkania

920

lokale usługowe

41

budynki

8

Projekty w sprzedaży

 

Sprzedaż zakończona

 

Kontakt

Siedziba firmy

Soho Development Homes and More Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Mińska 29A

03-808 Warszawa

+48 (22) 323 10 00

Biuro sprzedaży mieszkań

ul. Mińska 29A

03-808 Warszawa

tel. 693 001 738

e-mail: mieszkania@sdhm.pl

Podmioty z Grupy Kapitałowej i Partnerzy:

Soho Development S.A., Rent Factory S.A., AULOS 1 Sp. z o.o., Cracovia Property sp. z o.o., Dobra Forma 2 sp. z o.o., SAVA MIŃSKA 25 sp. z o.o. sp. k, Orkan Real Estate sp. z o.o. sp.k., Soho Creative Housing 1 sp. z o.o.  E15 sp. j, Soho Creative Housing 1 sp. z o.o., Nowe Liliopolis sp. z o.o., Liliopolis sp. z o.o., Kalbornia Property Managment Creative Sport Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mińska Korso sp. z o.o., Soho Creative Housing 2 sp. z o.o., Grochowska 301/305 sp. z o.o.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka: Soho Development Homes and More Sp. z o.o. Sp. K. (poprzednia nazwa Soho Development Homes & More Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa) (dalej „Administrator) mająca siedzibę w Warszawie (03-808), przy ul. Mińskiej 29A, KRS 508658 ( adres email: mieszkania@sdhm.pl )
  Aktualny w danym czasie skład grupy kapitałowej do której należy Administrator wskazany będzie na stronie internetowej www.sdhm.pl. Administrator prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podmiotów z Grupy Kapitałowej oraz podmiotów, które zleciły Administratorowi usługi w zakresie pośrednictwa („Partnerzy”). Lista aktualnych Partnerów wskazana jest każdorazowo na stronie www. Administratora – www.sdhm.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  • dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności przesyłania informacji handlowych oraz obsługi zapytań w zakresie produktów nieruchomościowych podmiotów z Grupy Kapitałowej oraz Partnerów w związku ze świadczeniem usług Administratora w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W tym zakresie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni);
  • dla celów wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy Państwem a Administratorem lub innymi podmiotami w szczególności Partnerami i podmiotami z Grupy Kapitałowej.
  • dla celów przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności Partnerom lub podmiotom z Grupy Kapitałowej lub prowadzenia innych form marketingu i promocji. W tym zakresie przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
 4. Kategorią odbiorców danych są podmioty z Grupy Kapitałowej, Partnerzy, osoby upoważnione u Administratora do przetwarzania danych osobowych (pracownicy i współpracownicy), podmioty, świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz kontrahenci wspierający działania administratora w tym zakresie.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług pośrednictwa przez Administratora, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanych celach. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Prawo sprzeciwu można wykonać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny: mieszkania@sdhm.pl
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
Rozwiń

* - potwierdzenie wymagane
** - zgoda wymagana jeśli klient wskazał adres e-mail
*** - zgoda wymagana jeśli klient wskazał telefon

__________________________________________________________________________________________________________________

Soho Development Homes and More Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Mińska 29A, 03-808 Warszawa; NIP: 701-033-74-37; Regon: 146057857
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000508658;